Doplňkové služby

Informace o službách

 

Doplňkové služby nad rámec standardní provize

Jaké služby pro Vás dále dokážeme zajistit?

Vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)
Zajistíme zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy, jedná se o zákonnou povinnost prodávajícího při prodeji nemovitosti, hradí prodávající klient zpracovateli.

Geometrické zaměření a vypracování geometrického plánu
Tato služba se týká nelegalizovaných přístaveb, garáží a kolen, které nejsou zaneseny v katastru nemovitostí. Objednáme potřebné zaměření a vypracování plánu, hradí prodávající klient zpracovateli.

Projekční služby, vypracování pasportizace stavby a projektu ke stavebnímu povolení
Objednáme kompletní projekční služby potřebné pro stavební povolení, včetně pasportizace stavby. Hradí prodávající klient zpracovateli.

Znalecký posudek pro účely dědického řízení, daně, majetkového vyrovnání a prodeje

Stanovení tržní ceny nemovitosti pro účely dědického řízení Vám rádi zpracujeme.

Máme spolupracujícího soudního znalce v oboru oceňování nemovitostí, který zajistí potřebný znalecký posudek. Hradí klient zpracovateli.

Co naše provize nezahrnuje?

Správní poplatky za vklady do katastru nemovitostí:

  • Správní poplatek 2000 Kč* za vklad kupní smlouvy na katastr nemovitostí – hradí prodávající.
  • Správní poplatek 2000 Kč* za vklad zástavní smlouvy ke své hypotéce – hradí kupující.
  • Správní poplatek 2000 Kč* za výmaz zástavní smlouvy z katastru nemovitostí – hradí prodávající.
  • Správní poplatek 500 Kč* za legalizaci stavby na stavebním úřadě – hradí prodávající.
  • Geometrická zaměření, vypracování geometrického plánu a pasportu stavby, vypracování PENB – hradí prodávající.

*Ceny jsou aktuální vždy k datu aktualizace webu a mohou se změnit.

Nabízíme komplexní služby při prodeji nemovitosti s důrazem na profesionalitu, spolehlivost a individuální přístup. Kontaktujte nás pro více informací o našich službách a jejich cenách.

Ing. Arch. Petr Burda
Ing. Arch. Petr Burda
Na Výsluní 1308
277 11
Neratovice