Výhled na rok 2024

Snížení základní úrokové sazby České národní banky na historicky nízkých 6,25 % signalizuje významný krok směrem k stabilizaci ekonomického prostředí, což má zásadní dopad na realitní trh, zejména na segmenty bytů a domů.

Rok 2023 přinesl v oblasti nemovitostí výrazný pokles prodejů. Celkový počet prodaných bytů činil 55 180 a domů 34 769, což je nejméně od roku 2015. Meziročně prodeje bytů klesly o 9 % a domů o 17 %. Naopak, v roce 2021 dosáhl prodejní rekord s 73 605 byty a 55 941 domy.

Zajímavé je, že jediné regiony, které si udržely relativní stabilitu v počtu prodaných bytů, jsou Praha a Jihomoravský kraj. Naopak v Moravskoslezském kraji došlo k poklesu počtu prodaných bytů o 21 % oproti roku 2022. Situace u rodinných domů je podobná, kde počet prodaných domů meziročně klesl ve všech krajích, s největším poklesem o 16 % v Moravskoslezském kraji.

Co se týče Ostravy, zůstává třetím největším prodejním trhem domů v roce 2023, avšak výrazně za Prahou a Brnem. Ostrava se podílí na 3,37 % všech prodaných bytů v Česku (první místo drží Praha s 24 %, následuje Brno s 5 %), ale pouze 1 % domů. Průměrná doba, po kterou zůstávají byty i domy v nabídce, se prodlužuje, což naznačuje zpomalení trhu a opatrnost ze strany kupujících. V prosinci 2023 činila průměrná doba nabídky domů 105 dní a bytů 64 dní.

V rámci analýzy ukončených nabídek bytů v jednotlivých městech bylo zjištěno, že v Českých Budějovicích, Hradci Králové a Pardubicích dominují byty 3+1, zatímco v Praze a Mladé Boleslavi jsou nejoblíbenějšími dispozicemi byty 2+kk. Ve městě Ostrava vedou dispozice 2+1, což může reflektovat místní preference a nabídku nemovitostí v dané oblasti.

Dále byla zdůrazněna preference dvoupokojových bytů (2+1, 2+kk) v České republice, což může být dáno potřebami domácností nebo investičními strategiemi kupujících. Vývoj cen nemovitostí v největších městech České republiky ukázal různorodé změny – zatímco v Praze a Brně ceny rostly, v Plzni, Ostravě a Olomouci došlo k poklesu. Zajímavým faktorem je, že v těchto městech klesly absolutní ceny, ale cena za metr čtvereční zůstala stabilní nebo se zvýšila, což může naznačovat preferenci menších bytů.

Celkový trh s nemovitostmi zažil od roku 2019 výrazné změny vlivem ekonomických faktorů a pandemie COVID-19. Snížení úrokových sazeb v roce 2021 vedlo ke zvýšené poptávce, zatímco zvýšení sazeb v roce 2022 vedlo ke zvýšené nabídce na trhu. V současnosti je v mnoha krajích v inzerci více nemovitostí než před pandemií, s výjimkou některých regionů jako je Praha, Moravskoslezský a Karlovarský kraj.

Dynamika trhu s nemovitostmi je závislá na mnoha faktorech, včetně ekonomického prostředí a úrokových sazeb. Snížení úrokových sazeb ČNB by mohlo přispět k oživení trhu, avšak je důležité sledovat další vývoj a faktory ovlivňující trh. Pro investory do nemovitostí je klíčové sledovat aktuální trendy a regionální specifika trhu, aby bylo možné strategicky reagovat na změny a příležitosti na trhu s nemovitostmi.

Zdroj: Valuo

Ing. Arch. Petr Burda
Ing. Arch. Petr Burda
Na Výsluní 1308
277 11
Neratovice