Inflační doložka

Cena nájemného v České republice rychle roste a majitelé bytů se snaží zajistit nápravu prostřednictvím tzv. inflační doložky.

Cena nájemného v České republice rychle roste a majitelé bytů se snaží zajistit nápravu prostřednictvím tzv. inflační doložky. Jedná se o smluvní ujednání, které zajišťuje automatické navýšení nájmu v souladu s inflací. Odborníci doporučují použití inflační doložky zejména v případě smluv na dobu neurčitou. Pro platnost inflační doložky je nutné stanovit ukazatel inflace a datum, kdy bude nájem zvýšen. V Česku se obvykle používá ukazatel průměrné roční míry inflace. Nájmy mohou být zvýšeny nejvýše o 20 % během tří po sobě jdoucích let.

Kromě nájemného majitelé často požadují také platbu za energie (elektřinu, plyn, vodu), které jsou obvykle hrazeny individuálně. Doporučuje se nájemníkům vyžádat si od majitele faktury za energie alespoň několik měsíců zpět, aby získali představu o skutečných nákladech. Standardem je k prvnímu nájmu požadovat také kauce, která může být maximálně ve výši tří nájmů a slouží k úhradě dlužného nájemného nebo případných škod v bytě.

Potenciální nájemníci se mohou setkat s podobnými prověrkami jako ti, kteří si žádají o hypotéku. Majitelé mohou požadovat potvrzení pracovního místa a prověřit nájemníka v insolvenčním rejstříku nebo rejstříku exekucí. Podle odborníků je důležité být otevřený ohledně svých informací a být připraven na přísné prověřování.

Zdroj: SZ

Ing. Arch. Petr Burda
Ing. Arch. Petr Burda
Na Výsluní 1308
277 11
Neratovice